Logo
Polish BunnyTrack server Powered by "Skecz" v1.3.5 by VenoX

Log In
No account?
Sign up

Stage I of registration
Before sign up you must read site rules and accept it.
Regulamin Forum internetowego http://forum.gameclan.pl:

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady oraz warunki korzystania z Forum Internetowego dostępnego pod adresem http://forum.gameclan.pl.


II. Zasady korzystania z forum
1. Każdy Użytkownik Forum jest zobowiązany do przeczytania i przestrzegania niniejszego regulaminu od chwili rejestracji.
2. Forum ma służyć przede wszystkim pomocy innym.
3. Nowe tematy należy tworzyć w odpowiednim dziale.
a. Osoba notorycznie łamiąca ten punkt zostanie pozbawiona możliwości zakładania nowych tematów na CAŁYM forum.
b. W sprawie, gdzie użytkownik nie wie lub nie może zdecydować (z powodu odmienności problemu) w jakim dziale należy umieścić temat, powinien zgłosić sprawę moderatorowi.
c. W zaistniałej sytuacji moderator ma obowiązek udzielić pomocy użytkownikowi.
4. Odpowiedzi w tematach powinny być udzielane jedynie na temat.
a. Osoba łamiąca ten punkt zostanie ostrzeżona
b. Moderator ma obowiązek pilnowania porządku w KAŻDYM temacie w przydzielonych mu działach.
c. Użytkownik ma obowiązek pisania zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego. Jeśli użytkownik chce pisać wiadomości bezpolskich znaków diakrytycznych, to nie stanowi to problemu, lecz zasady ortografii i interpunkcji nadal obowiązują.
d. Użytkownik ma obowiązek pisania zgodnie z zasadami etykiety internetowej i ogólnie przyjętymi zasadami kultury.
e. Administrator i/lub Moderator ma prawo do edycji postów w celu usunięcia treści łamiących regulamin forum lub w celu poprawy błędów ortograficznych i/lub interpunkcji. Przy czym korekta będzie odnotowywana specjalnym kolorem, w celu uniknięcia sporów czy nieporozumień.
f. W przypadku, gdy dana dyskusja w wątku się zakończyła bądź autor uzyskał odpowiedź na swoje pytanie / rozwiązanie swojego problemu, Administracja ma prawo do zamknięcia tematu.
5. Na forum zabrania się:
a. Obrażania innych użytkowników (w tym zwykłych użytkowników, moderatorów, administratorów a nawet gości).
b. Spamowania
c. Umieszczania treści obraźliwych i niezgodnych z polskim prawem (w tym nielegalnych plików lub adresów do tych plików)
d. Reklamowania innej strony/serwera itp. bez zgody administracji (za wyjątkiem odpowiedniej rubryki w profilu). Niedozwolone jest również zakładanie wątków służących tylko i wyłącznie reklamie.
e. Prowadzenia osobistych kłótni.
f. Umieszczania skryptów/kodów/programów w dowolnej postaci (nawet fragmentów) które w jakikolwiek sposób są szkodliwe (wirusy, programy złośliwe, lub podejmujące groźne działania bez wiedzy ich użytkownika).
6. Awatar oraz sygnatura.
a. Zaleca się, aby każdy użytkownik miał swój własny awatar, nie będący kopią awataru innego użytkownika.
b. Sygnatura użytkownika może zawierać maksymalnie 3 grafiki a jej wysokość nie powinna przekraczać 300px.
7. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta.
8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich treści umieszczanych na Forum.
Zaleca się przy umieszczaniu materiałów podanie ich źródła.
9. Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia jest równoznaczne z blokadą konta na forum.


IV. Zasady korzystania z Chatu
1. Chat (inaczej ShoutBox, SB) służy do szybkiej komunikacji między użytkownikami.
2. Na SB zabrania się:
a. Zadawania pytań w sprawie różnych problemów - do tego służy Forum.
b. Podawania adresów do innych Serwisów Internetowych, adresów serwerów gier itp.
c. Obrażania innych użytkowników (w tym zwykłych użytkowników, moderatorów, administratorów a nawet gości).
d. Reklamowania czegokolwiek lub kogokolwiek.
e. Prowadzenia osobistych kłótni.
f. Używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne (również w postaci zamaskowanej za symbolami).


V. Odpowiedzialność
Informacje na witrynie forum.gameclan.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, administracja stron forum.gameclan.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administracja nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Wszelkie poufne informacje, jak np. hasła do kont, są szyfrowane w bazie danych i nawet administrator nie jest w stanie je rozszyfrować. forum.gameclan.pl jest przeciwne łamaniu prawa, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem. Materiały zawarte w serwisie forum.gameclan.pl są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie, powielanie bądź rozprowadzanie bez zgody Administracji jest zabronione.


VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator Forum nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 21.02.2017r. i może zostać zmieniony bez poinformowania Użytkowników.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy zwracać się do Administratora.
4. Wszelkie problemy rozstrzyga Administracja.