Logo
Polish BunnyTrack server Powered by "Skecz" v1.3.7 by VenoX

Log In
No account?
Sign up

Topic: Instalacja natywna UT na Linux
18.08.2017 09:31
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 62
Obrazek

1. Ściągnij odpowiedni instalator (zależnie czy do wersji oryginalnej lub goty)
2. Nadaj uprawnienia do uruchomienia: chmod +x ut_instalator.run (zamiast ut_instalator wklej nazwę Twojego instalatora)
3. Zainstaluj wymagane biblioteki:
- libglib1.2ldbl_1.2.10-19build1_i386.deb
- libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb
- libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb

Ważna uwaga - trzeba instalować we wskazanej kolejności. Być może będziesz mieć problem podczas instalacji ostatniego pakietu z powodu niespełnionych zależności. Jeśli tak się stanie, to trzeba odinstalować przedostatni pakiet, czyli libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb i zmodyfikować go. Dobrze by było utworzyć folder roboczy:

mkdir mod

A następnie wypakować paczkę .deb

dpkg-deb -R libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb mod

Po tym trzeba zedytować plik w lokalizacji /mod/DEBIAN/control np. edytorem nano

cd mod
cd DEBIAN
nano control

W dowolnym miejscu w otwartym pliku dodaj linijkę:

Multi-Arch: foreign

Zapisz plik, przejdź do poprzedniego katalogu

cd ../..

I spakuj modyfikacje do .deb

dpkg-deb -b mod libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all_fix.deb

Zainstaluj nowo utworzony plik libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all_fix.deb, a następnie zainstaluj libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb - teraz powinien się zainstalować bez przeszkód, a instalator UT poprawnie się włączy.

Obrazek

W przypadku wystąpienia nieopisanych problemów, by wiedzieć, co się dzieje podczas uruchamiania, może się przydać poniższa komenda:

export LD_DEBUG=libs
11.03.2018 22:54
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 62
W przypadku problemu z uruchomieniem instalatora:

error while loading shared libraries: libgtk-1.2.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS32

Proszę przed komendą uruchamiającą instalator spróbować dodać: linux32W przypadku tego typu błędu:

error while loading shared libraries: libSM.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

Zainstaluj pakiet: libsm6:i386


W przypadku, jeżeli instalator "nie widzi" płyty w napędzie, proszę spróbować uruchomić tę komendę i następnie ponownie zainstalować grę:

mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /media/cdrom

W katalogu /media powinien znajdować się obiekt o nazwie "cdrom" lub innej, do której, po wejściu, widoczna będzie zawartość płyty z grą.

------------

Błędy nierozwiązane:

1) 6555: ./libSDL-1.1.so.0: error: symbol lookup error: undefined symbol: glXChooseVisual (fatal)
Błąd generowany przez grę: Could not load OpenGL library

Initializing OpenGLDrv...
binding libGL.so.1
6555: find library=libGL.so.1 [0]; searching
6555: search path=./tls/i686/sse2:./tls/i686:./tls/sse2:./tls:./i686/sse2:./i686:./sse2:.:/usr/local/lib (RPATH from file ./ut-bin)
6555: trying file=./tls/i686/sse2/libGL.so.1
6555: trying file=./tls/i686/libGL.so.1
6555: trying file=./tls/sse2/libGL.so.1
6555: trying file=./tls/libGL.so.1
6555: trying file=./i686/sse2/libGL.so.1
6555: trying file=./i686/libGL.so.1
6555: trying file=./sse2/libGL.so.1
6555: trying file=./libGL.so.1
6555: trying file=/usr/local/lib/libGL.so.1
6555: search cache=/etc/ld.so.cache
6555: search path=/lib/i386-linux-gnu:/usr/lib/i386-linux-gnu:/lib:/usr/lib (system search path)
6555: trying file=/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1
6555: trying file=/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1
6555: trying file=/lib/libGL.so.1
6555: trying file=/usr/lib/libGL.so.1
6555:
6555: ./libSDL-1.1.so.0: error: symbol lookup error: undefined symbol: glXChooseVisual (fatal)