Logo
Polish BunnyTrack server Powered by "Skecz" v1.3.7 by VenoX

Log In
No account?
Sign up

Topic: Instalacja natywna UT na Linux
18.08.2017 09:31
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 55
Obrazek

1. Ściągnij odpowiedni instalator (zależnie czy do wersji oryginalnej lub goty)
2. Nadaj uprawnienia do uruchomienia: chmod +x ut_instalator.run (zamiast ut_instalator wklej nazwę Twojego instalatora)
3. Zainstaluj wymagane biblioteki:
- libglib1.2ldbl_1.2.10-19build1_i386.deb
- libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb
- libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb

Ważna uwaga - trzeba instalować we wskazanej kolejności. Być może będziesz mieć problem podczas instalacji ostatniego pakietu z powodu niespełnionych zależności. Jeśli tak się stanie, to trzeba odinstalować przedostatni pakiet, czyli libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb i zmodyfikować go. Dobrze by było utworzyć folder roboczy:

mkdir mod

A następnie wypakować paczkę .deb

dpkg-deb -R libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all.deb mod

Po tym trzeba zedytować plik w lokalizacji /mod/DEBIAN/control np. edytorem nano

cd mod
cd DEBIAN
nano control

W dowolnym miejscu w otwartym pliku dodaj linijkę:

Multi-Arch: foreign

Zapisz plik, przejdź do poprzedniego katalogu

cd ../..

I spakuj modyfikacje do .deb

dpkg-deb -b mod libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all_fix.deb

Zainstaluj nowo utworzony plik libgtk1.2-common_1.2.10-18.1build2_all_fix.deb, a następnie zainstaluj libgtk1.2_1.2.10-18.1build2_i386.deb - teraz powinien się zainstalować bez przeszkód, a instalator UT poprawnie się włączy.

Obrazek
11.03.2018 22:54
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 55
W przypadku problemu z uruchomieniem instalatora:

error while loading shared libraries: libgtk-1.2.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS32

Proszę przed komendą uruchamiającą instalator spróbować dodać: linux32