Logo
Polish BunnyTrack server Powered by "Skecz" v1.3.7 by VenoX

Log In




No account?
Sign up

Topic: Informacja o ilości graczy przy serwerach
23.11.2017 16:33
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 66
Syntax: X / Z

np. 4 / 16

Oznacza to, że na serwerze znajduje się czworo graczy i obserwatorów, a serwer jest w stanie zmieścić maksymalnie 16 osób.