Logo
Polish BunnyTrack server Powered by "Skecz" v1.3.7 by VenoX

Log In
No account?
Sign up

Topic: Historia wersji skryptu Skecz
Actions: Select page: 0 1 2 3 [4]
16.01.2017 17:44
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.0 - wydana 31 grudnia 2016r
- Pierwsze wydanie skryptu "Skecz".

Wersja 1.1 - 16.01.2017
- Dodanie do zakładki "Rekordy BT" dodatkowej opcji do wyświetlania map, które jeszcze nie posiadają capa na serwerze.

Wersja 1.1.2 - 29.01.2017
- Poprawa funkcji przetwarzających czas dla niektórych rekordów.
01.03.2017 20:25
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Zawartość pliku ze starszymi wersjami dotyczących samego modułu rekordów:

/*
* Historia wersji skryptu rekordów BunnyTrack
* http://autoit.xaa.pl/bunnytrack/
* IP serwera: 46.29.21.219:7777
* Copyright © 2016 przez VenoX
*/

Wersja 1.0 BETA:
- udostępnienie pierwszej wersji skryptu

Wersja 1.0.1 BETA:
- dodanie zabezpieczeń przed atakiem XSS
- dodanie informacji nt. wsparcia dla serwera

Wersja 1.0.2 BETA (27.07.2016):
- naprawa błędu, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie czasu rekordu, gdy ten czas nie zawierał milisekund

Wersja 1.0.3 BETA (28.07.2016):
- dodanie automatycznej aktualizacji rekordów bezpośrednio z serwera BunnyTrack - zamiast ręcznego przerzucania pomiędzy serwerami
- dodanie obsługi odczytu rekordów z pominięciem kilku początkowych linijek - zamiast ręcznego kasowania tych linijek

Wersja 1.0.4 BETA (28.07.2016):
- poprawa istniejącej funkcji aktualizacji rekordów - od tej wersji lista rekordów będzie automatycznie aktualizowana co 12 godzin
* (7.08.2016); zwiększenie częstotliwości aktualizacji rekordów - teraz co sześć godzin, zamiast co dwanaście

Wersja 1.0.5 BETA (01.09.2016 12:42:54):
- poprawa mechanizmu przetwarzającego czas rekordu dla wypadku, gdy czas rekordu nie zawiera milisekund ("MM:SS.00")

Wersja 1.0.5.1 BETA (16.09.2016 17:27:44):
- dodanie nowych funkcji statystycznych - zliczanie ilości wszystkich rekordów oraz jak dużo map nie zawiera rekordów
-> Uwaga - W kolejnych podwersjach zostaną dodane kolejne funkcje statystyczne

Wersja 1.0.5.3 BETA (17.09.2016 10:12:33):
- dodanie flag dla określonych graczy na podstawie numerów IP
03.08.2017 13:47
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.1.3 - 03.08.2017 13:46
- Dodanie avatarów na stronie głównej (/index)
07.08.2017 01:18
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.1.4 - 07.08.2017 01.17
- Dodano obsługę rozróżniania serwerów, na których są wykonywane capy. Zastosowano na razie do podstrony "Ostatnie capy" w postaci odpowiedniej flagi przy nazwie mapy.
12.01.2018 16:37
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.2 - 12.01.2018 16:35
- Całkowicie przebudowano system statusów serwerów:
* Przyspieszono przetwarzanie informacji dot. serwerów,
* Zmieniono formę dostarczania informacji,
* Czas odświeżania informacji: co jedną minutę.
25.01.2018 21:28
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3 - 25.01.2018 21:26
- Całkowita przebudowa zakładki "Rekordy BT"
* Zmieniono formę odczytu danych na bezpośrednie czytanie z bazy danych

Do zrobienia:
- Podział na strony z uwzględnieniem aktualnej strony w wyświetlaniu dostępnych stron
- Strzałki umożliwiające szybkie przeniesienie na następną / poprzednią stronę
30.01.2018 16:55
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.1 - 29.01.2017
- Poprawienie wyświetlania zdjęć w górnym menu strony dla map, które zawierają znak '
03.03.2018 13:26
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.2 - 3.03.2018
- Poprawienie statusów serwerów
* Po zmianie mapy na danym serwerze zamiast liczby graczy zostanie wyświetlony napis "RESET"
* W przypadku braku kontaktu z serwerem zostanie wyświetlony napis "OFFLINE" zamiast liczby graczy
20.03.2018 12:57
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.3 - 19.03.2018
- Poprawienie statusów serwerów
* Drobne korekty
* Aktualizacja statusów już jest wprowadzona na wszystkie serwery
06.04.2018 21:29
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.4 - 6.04.2018
- Optymalizacja zapytań do bazy danych rekordów
* Lista szczegółowa rekordów na danej mapie ładuje się o wiele szybciej
* Do zoptymalizowana w kolejnej wersji: Lista rekordów na wszystkich mapach
13.06.2018 20:06
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Notatki do następnej wersji:
- poprawienie screenshotów map w statusach serwerów dla "dzielonych" (praktycznie nie widać nic, gdy jest wyśrodkowany); zrobić tak, aby wybierało dolne lub górne 2 screenshoty
14.06.2018 22:14
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.5 - 14.06.2018
- poprawienie tego, co wyżej napisano.
19.07.2018 01:45
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do kolejnej wersji
- Dostosowanie całej strony do indeksowania w wyszukiwarkach - częściowo gotowe 29.12.2018
* generowanie odpowiedniego <title> dla każdej strony (obecnie ustawione "na sztywno" dla każdej strony) - 50%
* sitemapa?
* dokończenie paginacji rekordów, tematów, postów itp.
30.12.2018 12:32
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.6 - 29.12.2018
- Dodanie do podstrony http://forum.gameclan.pl/wszR możliwości sortowania według na przykład nazwy mapy, czasy capa itp.
* Planowana rozbudowa w kolejnej wersji
11.07.2019 20:24
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 11.07.2019:
- Wprowadzono komendę !rate, która umożliwia ocenę danej mapy w skali od 1 do 10. Wprowadzona ocena będzie widoczna przy danej mapie w podglądzie szczegółowym. W przyszłości może się przydać do innych funkcjonalności. Przykład użycia:

!rate 7
19.08.2019 18:58
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja 1.3.7 - 18.08.2019
- Poprawiono wyświetlanie oznaczonych czasów w podglądzie szczegółowym. W tym trybie przed naprawą wolniejsze, oznaczone czasy nie były pokazywane. Przykład mapy, na której widać działanie poprawki:

http://forum.gameclan.pl/rec_szukS?szukajmapy=BT-%5Bu4g%5DWarpSequence_dbl&oz=1
05.01.2020 20:52
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 05.01.2020 [wersja 1.6.6]:
- Poprawiono przetwarzanie komend wprowadzanych przez chat w grze, w szczególności:
* Korzystanie przez spectatorów z komend poprzez TeamSay (wcześniej nie było to możliwe)
* Przebudowano dotychczasowy system obsługi komend wprowadzanych na chat, w szczególności z podziałem na komendy przeznaczone dla graczy oraz przeznaczone dla spectatorów oraz graczy
* Poprawiono ograniczanie ilości wprowadzanych komend (dozwolona jedna na sekundę)
06.01.2020 12:47
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 06.01.2020 [Wersja 1.7]
- Wprowadzono działające komendy !boost oraz !noboost. W przypadku użycia pierwszej komendy, postać stanie się półprzezroczysta i będzie mogła zostać popchnięta przez strzał innego gracza z drużyny. Druga komenda odwraca efekt.
- W następnej wersji zostanie wprowadzone zabezpieczenie do tych komend, tzn.
* W przypadku map na wiele osób, komendy te będą mogły być używane bez ograniczeń
* W przypadku pojedynczych map, komendy będą mogły być używane, ale w przypadku, gdy gracz uruchomił komendę !boost, a strzeli w niego inny gracz, wówczas utraci możliwość scapowania mapy.
07.01.2020 17:12
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 06.01.2020 [Wersja 1.7.1]
- Zgodnie z zapowiedzią, wprowadzono pewne restrykcje i zabezpieczenia w działaniu i interakcji komend !boost i !noboost z serwerem. Test wykazał, że zabezpieczenie jest skuteczne i nie ma możliwości znalezienia obejść.
09.01.2020 22:44
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 09.01.2020 [Wersja 1.7.2]
- Odkryto i naprawiono naruszenie zabezpieczeń serwera - w pewnym przypadku istniała możliwość zrobienia capa z czasem, mimo posiadania ustawionego checkpointu.
07.05.2020 13:52
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Wersja bez zmiany (1.3.7) - 07.05.2020
- Poprawiono wyświetlanie liczby capów na mapie. W zależności od wybranej opcji (podgląd standardowy / podgląd z oznaczonymi capami) wyświetlana jest stosowna liczba capów. Dotychczas tego typu rozróżnienia nie było i w podglądzie standardowym wyświetlano liczbę capów, na którą składały się również capy oznaczone.
02.06.2020 13:14
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 02.06.2020 [Wersja 1.7.3]
- naprawiono (tymczasowo) problem z pozostawaniem flagi na ziemi
- poprawiono wykrywanie przez serwer graczy i obserwatorów i tym samym poprawne obsługiwanie przeznaczonych dla nich funkcjonalności
- umożliwiono (tymczasowo) obserwatorom swobodne poruszanie się po mapie, np. możliwość przechodzenia przez ściany

Rozwiązania wprowadzone tymczasowo wymagają przy najbliższej okazji zastosowania innych rozwiązań.
21.11.2020 12:34
Administrator

VenoX

Gender: Male
Replies: 68
Do serwera, 21.11.2020 [Wersja 1.7.4]
- poprawienie funkcjonalności komend administracyjnych
Actions: Select page: 0 1 2 3 [4]